به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره همرازان خوش آمدید

  • Info@hamrazan.com
  • 02122691796

روان شناسی

روان شناسی و مربی مایندفولنس

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد عمومی

روان شناس کلینیک ترک اعتیاد پردیس و صاحب امتیاز انتشارات نونگارش

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد روان¬شناسی بالینی

کارشناس فصلنامه روان سنجی

دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی

عضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری حقوق عمومی

روان شناس کودک و نوجوان

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی روان شناسی عمومی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی روان¬شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی روان¬شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی روان¬شناسی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی روان¬شناسی بالینی

کارشناس ارشد تغذیه

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تغذیه

کانال تلگرام کلینیک

به روزترین مطالب روانشناسی

گرفتن وقت اینترنتی

Info@hamrazan.com

ساعت کاری کلینیک

شنبه تا پنجشنبه - 8:00 - 17:00

تهران خیابان شریعتی

بالاتر از پل صدر، کوچه داد اصلی، پلاک ۱۷، طبقه ی ۶غربی، واحد 21